Innovatieproject “next gen Flexografische druktechniek”:

Vitra N.V. te Wommelgem (België) en Apex Beheer B.V. te Hapert (Nederland) gaan in dit project tesamen de beste componenten van de Flexografische druktechniek combineren om zo de kwaliteit van Diepdruk grafische druktechniek te evenaren en gelijktijdig qua duurzaamheid en economische aspecten te overtreffen. Met “de beste componenten” wordt bedoeld alle facetten van Flexo, dus van repro t/m beelddrager en inkten.

Dit project is gefinancierd binnen het Interreg VA-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info: www.grensregio.eu.