Top oorzaken van Anilox scoren en hoe u ze kan voorkomen

Een kraslijn in een rasterwals is een groef die direct in het gegraveerde oppervlak loopt. De kraslijn is zichtbaar in het bedrukte of gecoate product en kan niet ongedaan worden gemaakt. Wanneer het oppervlak gekrast is, moet u de wals laten repareren of vervangen. Daarom is het van groot belang dat u weet hoe u krasvorming kunt voorkomen. Hieronder vindt u nadere uitleg over kraslijnen, de verschillende soorten en hoe u die kunt voorkomen om keer op keer een kwalitatief hoogwaardig drukresultaat te krijgen.

3 soorten kraslijnen:

 • Cosmetisch of voorlopig
 • Licht gepolijst
 • Ernstig of diep gegroefd

 

Wat veroorzaakt kraslijnen?

 

Te grote drukkracht

Dit leidt tot voortijdige slijtage van het rakelmes en de rakelwals. Splinters op het mespunt kunnen gemakkelijk kraslijnen veroorzaken wanneer het mes naar achteren buigt zodat niet het mespunt maar de rand verslijt. Naarmate het mes aan de rand doorslijt, splintert het metaal van het mespunt af. Spaanders die ontstaan bij het rakelen veroorzaken normale slijtage zonder de wals te beschadigen.

 

Materiaal van het rakelmespunt en afregeling

Gebruikt u voor witte of metallic inkt hetzelfde mes als voor conventionele inkt? Als het mespunt en materiaal niet geschikt zijn voor de gebruikte inktsoort, kan dat rampzalige gevolgen hebben. Bovendien kunnen geharde messen het risico op krasvorming fors doen toenemen. Dat is ook het geval wanneer u bij een walswissel het mes vervangt. Een mes heeft een specifieke LPI en mag niet opnieuw worden gebruikt. Het mes gaat tegen de rasterwals aanliggen en wordt een “microzaag”. Probeer het rakelmeshuis na het plaatsen van nieuwe messen opnieuw in te stellen. Een versleten mes is korter dan een nieuw mes. Als u het meshuis niet opnieuw instelt, kan overmatige druk ontstaan.

Probeer een met nikkel gecoat mes dat krasvorming voorkomt. Nikkel is zachter dan staal en keramiek. Veel omvormers maken hier dankbaar gebruik van omdat de toleranties hoger liggen en ze zo eventuele tekortkomingen in het doseerproces kunnen opvangen. Dit materiaal gaat ook langer mee dankzij de coating. Er wordt schoner gerakeld omdat het rakelmes sterker is. Bovendien maakt de coating het mes beter bestand tegen corrosie. Gebruik altijd messen van hoogwaardige kwaliteit. Goedkopere messen van minder goede kwaliteit gaan sneller stuk.

Nuttige tips:

 1. Gecoate messen bieden hogere toleranties dan niet-gecoate messen.
 2. De rakelmessen mogen nooit voorbij de uiteinden van de afdichtingen uitsteken, maar moeten volledig gelijkliggen met de randen op de eindafdichting.
 3. Een gecoat mes biedt hogere toleranties dan een niet-gecoat rakelmes en maakt het mogelijk fouten te compenseren
 4. Trillende messen hebben op keramiek dezelfde uitwerking als een drilboor en kunnen de celwanden doen breken.
 5. Als ze te soepel zijn, kunnen eindafdichtingen lekken veroorzaken. De bediener kan proberen dit te compenseren door de pers bij te regelen zodat meer druk op de rasterwals en meer belasting op de messen wordt uitgeoefend. Wijzig de afregeling van het meshuis niet om lekken te voorkomen.
 6. Plaats de eindafdichtingen op de juiste manier voor een goed contact met de rasterwals en een consistente inkt-tot-plaatoverdracht.
 7. Onderlegplaatjes kunnen breken of in aanraking komen met het rasterwalsoppervlak en zo krassen veroorzaken.
 8. Inktharsen kunnen pigmenten, mesmetaal en andere afvalstoffen doen kleven op het rakelmes.